jazconvert.com - לימודי משפטים – חשיבות עליונה גם להפסקות, לא רק ללימודים - חלק שני
מאמרים

לימודי משפטים – חשיבות עליונה גם להפסקות, לא רק ללימודים - חלק שני

במקום זאת, מומלץ מאוד לערוך הפסקות לימודים פעילות, כלומר – לעשות עם עצמכם משהו במהלך אותה הפסקה. הפעילויות המומלצות ביותר הן כמובן פעילויות ספורטיביות – אופניים, שחייה, ריצה, משחק כדורסל או כדורגל וכד'. אינספור מחקרים מדעיים כבר הוכיחו מעבר לכל ספק אפשרי כי פעילות גופנית סדירה תורמת ליכולות השכליות שלנו ומחדדת לנו את המחשבה. לכן הפסקות לימודים אשר משלבות ספורט יוציאו מכם את המיטב ויעזרו להעלות את רמתכם בלימודים.

גם אם אתם לא מעוניינים לעשות פעילות ספורטיבית כלשהי, הכרחי לעשות הפסקות מהלימודים ולהעסיק את עצמכם תוך כדי. צאו לטיול קצר, לכו לראות סרט בקולנוע או להיפגש עם חברים. אפילו לשבת ולבהות בטלוויזיה עדיף על לא לעשות הפסקות כלל – הכול רק כדי שהמוח יקבל כמה שעות הפסקה מלחשוב ולעבד את החומר הלימודי.

נסו לעשות הפסקות לימודים פעילות כאלו ואחרות, ותיווכחו בשיפור בהרגשה וגם בציון..

חזרה לחלק ראשון